Historiska steg inom klimat och miljö

Här kan du läsa några exempel på avgörande steg inom klimat och miljö som Helsingborg har tagit genom åren.

Fjärrvärme

Vy över Landborgen en vintrig dag

På 1960-talet så byggs fjärrvärmesystemet ut i Helsingborg. Fjärrvärme är både resurseffektivt och klimatsmart.

Fastighetsnära källsortering

Ett återvinningskärl med fyra fack för källsortering i motljus.

I slutet på 1980-talet väljer Helsingborg att införa hämtning av källsorterat material vid bostäder istället för att etablera återvinningsstationer, med följden att mycket mera förpackningar och tidningar sorteras ut till återvinning. Numera hämtas åtta fraktioner vid hemmet.

Klimatinvesteringsprogram

Närbild på ett piktogram av en cykel på en cykelväg.

På 2000-talet säkrade staden och de kommunala bolagen cirka 100 miljoner kronor i fem statliga klimatinvesteringsprogram som användes bland annat för nya cykelvägar, ökad biogasproduktion och miljökommunikation.

Biogas

En illustration av ett kretslopp från avfall till sophämtning till rening till återvinning.

Vi sorterar ut matavfall i Helsingborg som sedan kan förvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används sedan till stadens lokaltrafik, sopbilar med mera.
2005 började Helsingborgs stadsbussar drivas på bio- och naturgas.
Matavfall blir till biogas och biogödsel – NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB).

Eldrivna färjor

En färja på väg från hamnen i Helsingborg.

Under 2000-talet drev miljöförvaltningen frågan om att färjorna behövde avgasrening och vann fallet. Idag leder Öresundslinjen (tidigare Forsea) utvecklingen mot en hållbar färjetrafik och har eldrivna färjor.

Miljökrav i upphandling

Närbild på en elbil som laddas.

Runt 2010 började staden satsa på att ställa miljökrav i upphandling och idag är man flera miljöstrateger som arbetar på inköpsavdelningen för att arbeta med hållbarhet, miljö och klimat. Det kan handla om allt från drivmedel i staden bilar till transporter av leveranser med mera.

Tre rör ut

En teckning som illustrerar en stad med alla dess rör och ledningar.

Helsingborg har utvecklat tre-rör-ut, ett sorterande avloppssystem, som implementeras i full skala i Oceanhamnen. Varje hem, kontor och restaurang har toaletter som samlar in svartvatten i separat ledning med snålspolande vakuumsystem, en ledning från bad, tvätt och dusch, samt en ledning för matavfall som malts i kvarn. Med tre-rör-ut får man ut 70 procent mer biogas, ökar värmeåtervinningen från avlopp.

Anpassningar i kommunens fastigheter

Närbild på solceller. Molnen och himlen speglar sig i den.

Man har arbetat mycket med att göra stadens fastigheter klimatsmartare bland annat genom solceller. Man har också byggt om ishallen så att värme återvinns och när det var klart runt 2015 sparade man 55 procent mindre energi än jämfört med 10 år tidigare och det motsvarar 150 moderna villors energianvändning per år.

SmartMat HBG

Olika maträtter i skålar upplagda på ett stort bord.

Mellan åren 2017 och 2020 halverades mängden matsvinn i Helsingborgs stads skolor. Vi gick från att slänga 75 gram mat per ätande till 38 gram. I totala siffror motsvarar det en minskning på närmare 120 ton mat om året. Under samma period minskade vi matens klimatpåverkan med 25 procent och gick från en klimatpåverkan på 2 kg CO2e/kg livsmedel till 1,5 kg CO2e/kg. Läs mer om SmartMat Hbg.

Klimatväxlingsprogram

En elcykel står parkerad utomhus. I bakgrunden grönskande träd.

Från och med den 1 juni 2017 lägger staden på en avgift på 50 procent på flygresor och körning med egen bil i tjänsten. Pengarna går till att främja fossilfria tjänsteresor, som exempelvis inköp av elcyklar och gratis tjänsteresor med Skånetrafiken.

Hållbarhetskopplade obligationer

Närbild på en grön växt ute i naturen.

Helsingborg har säkrat finansiering genom att ge ut hållbarhetskopplade obligationer där räntan blir lägre så länge staden minskar klimatutsläppen i takt med vad som krävs för att nå klimatneutralitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.