Miljöstatistik och rapporter

Här hittar du statistik och rapporter som visar miljöläget i Helsingborg. Resultaten och nyckeltalen bygger på nationell statistik men också på uppgifter från andra källor.

Statistik

Helsingborg har tillsammans med över 100 städer i Europa skrivit under EU-kommissionens överenskommelse om gröna, rena och hälsosamma städer, Green City Accord (GCA). Överenskommelsen är ett verktyg för att stärka det lokala miljöarbetet för livskvalitet inom fem områden: luftkvalitet, vattenkvalitet och vattenhushållning, biologisk mångfald och ekosystem, avfall och cirkulär ekonomi, samt buller. I baslinjerapporten för Green City Accord har staden satt indikatorer, nuläge, riktvärden och ambitiösa mål att följa upp mot 2030.

Andra nyckeltal inom klimat och miljö har valts ut som särskilt viktiga för att jämföra med andra kommuner. Du kan kan jämföra Helsingborgs miljöarbete inom exempelvis livsmedel, transporter och återvinning. Helsingborg är med i nätverket Sveriges Ekokommuner, Sekom. Varje år rapporterar de nyckeltal inom 12 områden. Jämför Sekoms sammanlagda statistik med Helsingborgs statistik.

I NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållning) miljöbarometer kan du läsa mer om hur avfallshanteringen i Helsingborg styrs och utvecklas i riktning mot ett hållbart samhälle, enligt målen i den regionala avfallsplanen.

Vill du veta mer om stadens interna miljö- och klimatarbete? Då kan du läsa aktuell statistik om inköpta livsmedel, matsvinn, energianvändning, resor i tjänsten och utfasning av plast i rapporten Helsingborg stads interna miljöarbete 2020 (pdf, 923 kB).

Rapporter

Vill du veta mer om stadens interna miljö- och klimatarbete? Då kan du läsa aktuell statistik om inköpta livsmedel, matsvinn, energianvändning, resor i tjänsten och utfasning av plast i rapporten Helsingborg stads interna miljöarbete 2020 (pdf, 923 kB).

I NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållning) miljöbarometer kan du läsa mer om hur avfallshanteringen i Helsingborg styrs och utvecklas i riktning mot ett hållbart samhälle, enligt målen i den regionala avfallsplanen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.