Helsingborgs klimat- och energiplan

I Helsingborg vill vi driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle. Men om vi ska komma någonstans måste vi göra det tillsammans. Därför vill vi ha med dig och hela Helsingborg på resan mot en hållbar framtid.

Helsingborg

Om Helsingborgs klimatpåverkan ska minskas samtidigt som staden växer, så måste vi sänka våra utsläpp av växthusgaser på alla områden i samhället. Det handlar om hur vi tar oss till jobbet, var vi semestrar, vad vi äter, hur vi producerar varor och tjänster, hur vi bor och hur vi konsumerar. Det är en enorm utmaning att bromsa den globala uppvärmningen och hitta nya lösningar för en framtid med låga utsläpp, men tillsammans kan vi göra skillnad.

De globala utsläppen måste halveras till 2030

Klimatförändringarna har redan orsakat höjda havsnivåer, ändrad nederbörd och fler extrema väderfenomen på jorden. För att på sikt undvika de mest katastrofala klimateffekterna för planeten, så måste vi minska utsläppen av växthusgaser snabbt och mycket. FN:s klimatpanel IPCC, har konstaterat att det betyder att vi måste halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Först då kan uppvärmningen av jorden dämpas till en medeltemperatur under 2 grader. Sverige har antagit utmaningen och skrivit under Parisavtalet.

Helsingborg vill visa vägen framåt

Som kommun är Helsingborg ledande i miljö- och klimatfrågor, men vi vet att det inte räcker. För att driva på omställningen och göra det enklare för alla att göra hållbara val och minska sina utsläpp, så måste vi visa vägen och inspirera andra, utanför kommungränserna och över hela världen. I december 2018 beslutade kommunfullmäktige därför om en klimat- och energiplan som pekar ut stadens framtida ambitioner och de åtgärder som behövs.

Den befintliga klimat- och energiplanen för Helsingborg är giltig till och med 2024. Sedan planen antogs har Helsingborgs stad skärpt ambitionen för nettonollutsläpp inom det geografiska området och siktar mot klimatneutralitet till 2030, i linje med Parisavtalets 1,5 graders-mål.  Den nya klimat- och energiplanen, som tas fram 2023-2024, föreslås gälla 2025-2030.

Den gällande klimat- och energiplanen innehåller ambitioner och åtgärder inom sex prioriterade områden:

  • Klimatutsläpp och resursanvändning i balans: Vi ska minska utsläppen av växthusgaser och använda samhällets resurser hållbart.
  • Transporter och resor: Vi ska bryta beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn och öka andelen hållbara resor och transporter.
  • Konsumtion: Vi ska skapa alternativ till konsumtion av resurskrävande livsmedel, varor och tjänster.
  • Energi: Vi ska använda energi effektivt och klokt, såväl förnybar som återvunnen energi ska utvecklas så långt möjligt.
  • Finansförvaltning: Vi ska främja en hållbar kommunal finansmarknad.
  • Kolinlagring: Vi ska öka inlagringen av koldioxid i mark och vegetation.

Klimat- och energiplanen visar vägen för hela Helsingborgs resa mot en hållbar framtid. Därför kan alla som vill bidra till åtgärderna och ambitionerna. Planen är vägledande för kommunala beslut som påverkar klimatet, samtidigt som den engagerar alla som bor och verkar i Helsingborg.

Sedan planen antogs första gången har Helsingborgs stad skärpt ambitionen för nettonollutsläpp inom det geografiska området och siktar nu mot klimatneutralitet redan till år 2030.

Tyck till om förslaget till klimat-och energiplan 2025-2030

Just nu är förslaget till ny klimat-och energiplan för Helsingborg perioden 2025-2030 ute på allmän remiss. Det betyder att invånare, företag, föreningar och experter kan skicka in sina tankar och synpunkter om planens innehåll.

På Helsingborgs stads dialogsajt kan du läsa förslaget och tycka till om innehållet i planen fram till den 4 juli. Dina synpunkter tas sedan med i arbetet med att göra färdigt förslaget till planen innan det ska beslutas i kommunfullmäktige i höst.

Hur går arbetet?

Under 2022 gjorde Helsingborgs stad en bred uppföljning av ambitionerna och åtgärderna i klimat- och energiplanen. Den visar hur Helsingborg ligger till i klimatarbetet och vad vi behöver fokusera på för att få upp farten i omställningen och klara våra åtaganden.

I verktyget ClimateOS kan du även få en översikt över planerad omställning och kvarvarande utsläpp i Helsingborg. Där kan du även läsa mer om stadens åtaganden enligt klimat- och energiplanen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.