SmartMat Hbg

SmartMat Hbg är ett projekt inom Helsingborgs stad där man arbetar för att minska matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat på våra skolor.

I Helsingborgs stads skolor arbetas det för fullt med att minska matsvinnet och tillsammans testar vi många olika sätt att göra vår skolmat mer hållbar. Genom projektet hjälps vi åt att undersöka
vad som funkar, vad vi kan göra mer av och
hur vi kan lära av varandra.

Projektets mål

Vi ska halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat i våra skolor.

  • Under 2017 slängde vi 241 ton ätbar mat i Helsingborgs stads skolor. Den siffran ska vi halvera under 2019.
  • Under 2017 släppte vår skolmat ut klimatpåverkande växthusgaser motsvarande 2,0 koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo inköpt livsmedel. Det är ungefär det dubbla jämfört med vad vår planet klarar av. Under 2019 är vårt mål att nå istället 1,5 CO2e/kg. Detta gör vi genom att skifta så mycket av våra animaliska proteinkällor mot växtbaserade proteinkällor – så ofta som möjligt och så gott som möjligt.

Maten vi äter står för mellan 20 och 30 procent av våra totala utsläpp och är alltså en avgörande faktor för att vi ska kunna hejda klimatförändringarna som följer i koldioxidutsläppens spår. Genom att arbeta med skolmatens klimatpåverkan har vi en möjlighet att bidra till en positiv förändring både nu och på sikt genom att involvera våra barn och elever i arbetet.

Följ projektet på Instagram

Under hashtaggen #SmartMatHbg på Instagram samlas tips, idéer och goda recept och via kontot @smartmathbg går det att följa projektet på nära håll.

Håll dig uppdaterad på intranätet

På Helsingborgs stads intranät uppdateras det löpande med information kring projektet och vad som händer. Informationen är riktad till skolorna och dess medarbetare.
Se mer på: intranat.helsingborg.se/sff/smartmathbg