SmartMat Hbg

SmartMat Hbg är ett projekt inom Helsingborgs stad med målet att halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat på våra skolor. Projektet avslutades i juni 2020, men arbetet fortsätter.

Projektets resultat

Mellan åren 2017 och 2020 halverades mängden matsvinn i Helsingborgs stads skolor. Vi gick från att slänga 75 gram mat per ätande till 38 gram. I totala siffror motsvarar det en minskning på närmare 120 ton mat om året.

Under samma period minskade vi matens klimatpåverkan med 25 % och gick från en klimatpåverkan på 2 kg CO2e/kg livsmedel till 1,5 kg CO2e/kg.

De viktigaste nycklarna i projektet har varit mätnings- och uppföljningsarbetet men framförallt arbetet som matlagarna i våra många kök har gjort.

Du kan läsa mer om SmartMat Hbg i projektets slutrapport (pdf).

Vad händer framöver?

Arbetet med den klimatsmarta skolmaten fortsätter och på innovation.helsingborg.se kan du läsa mer om ett par olika initiativ som vi testar just nu. Där kan du till exempel läsa om:

Är du nyfiken på att följa arbetet med skolmaten på nära håll? Då rekommenderar vi dig att följa till exempel @loveofgreenfood på Instagram som berättar om skolmaten på Rydebäcksskolan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?