Skolmjölksstöd från EU

Våra skolor deltar i EU:s skolprogram med ekonomiskt bidrag till skolmjölk.

Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor, från förskola till gymnasium. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.
Läs mer om skolmjölksstöd på jordbruksverket.se

Symbolen för EU med text. för EU:s stöd mjölk till skolor med texten Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?