Matprat

Mat är viktigt. I Helsingborgs stads skolor serverar vi maten för dig som vill något.

För oss är maten inte enbart ett mål som ska mätta hungriga magar. Det är så mycket mer. Mat för oss är att värna om barns och elevers hälsa och välmående, om miljön och om djuren. Mat är något som ger glädje och samvaro. Vi använder också maten för att lära om både vår egen och andra kulturers mattraditioner.

I Helsingborgs strävan efter att vara staden för dig som vill något spelar skolan en stor och viktig roll och vår ambition är att erbjuda den bästa tänkbara skolmaten för varje barn och elev.

Mat mättar i första hand hungriga magar, men är också en väg till hälsa, goda studieresultat och ett sätt att lära känna varandra och våra olika mattraditioner. När vi lär oss om vår mat lär vi oss också om vår miljö, vår historia och vårt samhälle.

Vi får många matfrågor från föräldrar.
Denna matbok är till er.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?