Här tar vi proverna

När det gäller medeldjupa bottnar har vi numera tio provtagningsplatser för bottenfauna som ligger på 12-14 meters djup.

Provtagningsplatserna ligger utanför reningsverket (Öresundsverket, samarbete), avloppsledningen från nya sopförbränningsanläggningen och soptippen (NSR och Öresundskraft, samarbete) Rååns mynning, Kemira AB (samarbete) och andra industrier och båthamnar i södra delen av Helsingborg. Provtagning av fiskar och musslor sker på en del av dessa platser.

Djupa bottnar

Provtagning av bottenfauna görs numera även på tre platser med botten på 28-42 meters djup. När det är så pass djupt är vattnet saltare. Fler marina djur kan leva där vattnet är saltare och därför hittar vi ett väldigt rikt djurliv på botten på dessa platser. En av provtagningsplatserna ligger i Knähakens marina naturreservat. En annan av provtagningsplatserna finns i det marina naturreservatet Grollegrund utanför Domsten. En tredje plats ligger inom det tidigare utbredningsområdet för det unika Haploops-samhället.

Grunda bottnar

Vi studerar även de grundare delarna av våra stränder. På de grunda bottnarna växer många fiskar upp. Deras föda är de olika arter av små djur som lever där. Prov tas i och ovanpå botten på mindre än 0,7 meters djup. Undersökningarna ger oss förståelse för hur de grundaste bottnarna utmed kusten utvecklas. Det är viktigt att de håller den kvalitet som behövs för att många typer av bottendjur och ungfisk ska kunna fortsätta leva och växa och bidra till ett livskraftigt hav. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun, (pdf, 3,1 MB)

Genom att vi följer utvecklingen har vi möjlighet att påverka och förändra om vi får negativa signaler.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.