Vinnare av miljöpriset 2020

De är en av de drivande aktörerna i att skapa ett lokalt Parisavtal i Helsingborg. I en multinationell koncern använder de sin kraft för att flytta miljöarbetet framåt – både globalt och lokalt. Samtidigt arbetar de hårt med företagets interna miljöpåverkan. 2020 belönas de med Helsingborgs stads miljöpris.

– Att bli förärade Helsingborgs stads miljöpris är ett kvitto på att alla initiativ vi drivit de senaste åren fått genomslag och effekt, säger Jody Lodge, Vd på McNeil.

Vd Jody Lodge och facility manager Christoffer Schönbeck från McNeil/Johnson & Johnson. Foto: Jonas Nordström/McNeil

Medarbetarna spelar stor roll

Vd Jody Lodge och facility manager Christoffer Schönbeck betonar vitsen av att involvera sina medarbetare i miljöarbetet:

– Kunskapen och engagemanget för miljön ökar ständigt hos både nuvarande och framtida medarbetare. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det speglar sig i de beslut vi tar och den strategi vi arbetar efter. Vi lyssnar även på vad som är viktigt för våra anställda via flertalet innovationsinitiativ och gör årliga medarbetarundersökningar. Miljöinitiativ kommer alltid högt på agendan, säger Jody Lodge.

Inom Helsingborg sker alla företagets egna persontransporter med el- eller hybridbilar. Man satsar även på att få sina anställda att pendla mer miljömedvetet.

Har ni fått respons från andra företag inom staden för ert miljöarbete?

– Vi tycker oss se att diskussionerna blir mer frekventa och konkreta. Fler företag engagerar sig i de forum som även vi deltar i. I till exempel Klimatdialogen via Öresundskraft samt Helsingborgs stads lokala ”parisavtal” har diskussionerna blivit fler och fler på sistone.

Vilka råd vill ni ge andra företag som vill göra samma satsningar som ni?

– Försök se helheten och nyttan som miljöengagemang ger i fler aspekter än enbart de direkt finansiella. En omställning kommer att kosta, men det innebär exempelvis lägre kostnader att vara en attraktiv arbetsgivare som har lättare att locka till sig kompetent personal. Våga ha tålamod och våga sätta långsiktiga mål och strategier, det är väldigt svårt att göra en omställning på kort tid.

Juryns motivering:

McNeil använder sin kraft i en multinationell koncern till att flytta fram miljöarbetet både globalt och lokalt. Med enbart koldioxidneutrala energikällor, inspirerar och verkar ni, för att få fler fastigheter inom Johnson & Johnsons koldioxidneutrala. I Helsingborg är ni en av de drivande aktörerna för att skapa ett lokalt Parisavtal för stadens företagare. Ni satsar även seriöst på er interna miljöpåverkan. Alla företagets egna persontransporter inom Helsingborg sker redan med el- eller hybridbilar, ni har en uttalad satsning för att få era medarbetare att pendla mer miljömedvetet och ni jobbar aktivt med att minska matsvinnet samt fasa ut fossil plast på arbetsplatsen. Ni är en stor föregångare och förebild i världen så väl som på hemmaplan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.