Vinnare av miljöpriset 2021

Martin Krokstorp vinner Helsingborgs stads miljöpris 2021 för sitt arbete med ett hållbart jordbruk som binder kol och återför näring till jorden. Han och Krokstorps gård är en svensk föregångare inom jordbruksmetoden Conservation agriculture.


– Vi är väldigt stolta och glada över det här priset på gården. Det sporrar oss att fortsätta utveckla jorden och fastigheten i många generationer till. Personligen ger miljöpriset även ett erkännande om att vi är på rätt väg och att vi har Helsingborg och helsingborgarna med oss, säger Martin Krokstorp.

Runt Krokstorps gård utanför Påarp står fälten gröna och de sista blommorna vajar långt in i november. Några planer på att på att plöja upp jorden inför nästa odlingssäsong finns inte.

”Vi odlar inte växterna längre, vi odlar jorden”

Jordbruksmetoden kallas Conservation agriculture och handlar om att röra jorden så lite som möjligt, att växla mellan olika grödor och att täcka jorden med grönska så stor del av året som möjligt. På sätt binds mer kol i marken genom växterna, samtidigt som jorden får mer näring som ger ett bättre mikroliv och en ökad bördighet till nästa gröda.

Genom att låta jorden vila under senhösten och vintern har gården dessutom halverat arbetstiden i fält och dieselförbrukningen i maskinerna. Nästa gröda sås i resterna av skörden.
– Vi odlar inte växterna längre egentligen, vi odlar jorden. Det är den som är grundförutsättningen för att vi långsiktigt ska kunna fortsätta med livsmedelsproduktion på gården, säger Martin Krokstorp.

Juryns motivering:

Martin Krokstorp och Krokstorps gård är en svensk föregångare inom Conservation agriculture. En jordbruksmetod som ger multifunktionella ekosystemtjänster, jämfört med hur jordbruksmark traditionellt odlas och brukas. Metoden binder bland annat in kol och återför näring till jorden. Utöver detta har gården också återskapat våtmarker och deltagit i Helsingborgs innovationsarbete kring återvinning av fosfor från avloppsvatten. Martin och Krokstorps gård flyttar med kunskap och öppenhet fram bilden av vad ett hållbart jordbruk kan vara: ett jordbruk som bidrar till minskade miljö- och klimatsutsläpp och ökad kolinbindning.

Pressmeddelande om Helsingborgs stads miljöpris 2021.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?