Sotning och brandskyddskontroll

För att minska risken för sotbrand ska du regelbundet anlita sotare för att rensa rökkanalen i anläggningen där du eldar. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har avtal med skorstensfejarmästare i Helsingborg som utför sotning och brandskyddskontroller i bostäder, industrier och verksamheter.

Om du eldar i en anläggning eller förbränningsanordning med krav på sotning och brandskyddskontroll, till exempel en eldstad, braskamin, värmepanna, oljepanna eller vedspis, behöver du regelbundet anlita sotare för att kunna elda säkert. Bor du i en hyreslägenhet är det hyresvärdens ansvar att beställa sotning och brandskyddskontroll. I en bostadsrätt ligger ansvaret på bostadsrättsföreningen.

Ta reda på sotningsintervallet

Hur ofta din anläggning ska sotas eller kontrolleras beror på vilken eldstad du har och hur ofta du eldar. I de frister för sotning och brandskyddskontroll som gäller i Helsingborgs stad kan du läsa vad som gäller för din anläggning. Efter besöket betalar du en fast avgift för sotning och brandskyddskontroll enligt gällande taxor.

Kontakta sotaren när det är dags

I Helsingborg har Räddningstjänsten Skåne Nordväst avtal med Skorstensfejarmästarna Syd AB som sköter sotning och brandskyddskontroll hos privatpersoner, industrier och verksamheter i medlemskommunerna. Du kontaktar ansvarig skorstensfejarmästare på telefon 010-499 28 80 eller info@sotarna.com för boka en tid eller ta reda på när du fick besök senast.

På Räddningstjänsten Skåne Nordvästs webbplats finns mer information om sotning och brandskyddskontroll.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?