Värmepanna med oljetank

Om du har en värmepanna med oljetank i din bostad, så ska den kontrolleras av ett ackrediterat företag. Kontrollen ska göras vid installation, regelbunden användning och efter reparationer eller andra ändringar.

Senast fyra veckor innan du installerar en oljetank, måste du informera miljöförvaltningen om installationen. Du gör anmälan via stadens e-tjänst och legitimerar dig med e-legitimation.

Mer information om cisterner på Helsingborgs stads webbplats för företag.

Informera om du ska ta tanken ur bruk

Om du har en oljetank som du inte längre använder, ska du även informera miljöförvaltningen innan du tar tanken ur bruk. Du gör anmälan via stadens e-tjänst för anmälan om avställning eller skrotning av cistern. Cisterner eller oljetankar som inte längre används ska tömmas, rengöras och helst tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad.

Gratis råd om att byta värmesystem

Om du värmer upp din bostad med ett vattenburet system och vill byta till ett mer klimatsmart sätt att värma, till exempel biobränsle, fjärrvärme eller solvärme, kan du kontakta stadens energi- och klimatrådgivare för att få kostnadsfri rådgivning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?