Värmepanna med oljetank

Om du har en värmepanna med oljetank i din bostad ska den kontrolleras av ett ackrediterat företag. Kontrollen ska göras vid installation, regelbunden användning och efter reparationer eller andra ändringar.

Senast fyra veckor innan du installerar en oljetank måste du informera miljöförvaltningen om installationen. Du gör anmälan via stadens e-tjänst och legitimerar dig med e-legitimation.

Mer information om cisterner.

Informera om du ska ta tanken ur bruk

Om du har en oljetank som du inte längre använder, ska du även informera miljöförvaltningen innan du tar tanken ur bruk. Du gör anmälan via stadens e-tjänst för anmälan om avställning eller skrotning av cistern. Cisterner eller oljetankar som inte längre används ska tömmas, rengöras och helst tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad.

Gratis råd om att byta värmesystem

Om du värmer upp din bostad med ett vattenburet system och vill byta till ett mer klimatsmart sätt att värma, till exempel biobränsle, fjärrvärme eller solvärme, kan du kontakta stadens energi- och klimatrådgivare. De kan ge dig kostnadsfri rådgivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.