Kaminer och eldstäder

Du som har en kamin eller eldstad måste se till att den är säkert installerad och att den sköts på rätt sätt. När du eldar i den ska du också tänka på att inte störa någon annan med röken.

Om du ska installera eller göra en större ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du anmäla det till bygglovsenheten i Helsingborgs stad. I vissa fall kan du även behöva bygglov för din installation eller ändring.

Boka ett första möte

Boka gärna ett möte med en av våra bygglovsarkitekter eller handläggare för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din bygglovsansökan. Du kan också kontakta Helsingborgs stads kontaktcenter om du vill ha hjälp att boka ett besök eller har allmänna frågor om bygglov.

Elda säkert och effektivt

Att elda med pellets från spån som blivit över i sågverksindustrin är ett mer miljövänligt och bränsleeffektivt alternativ till ved, som ger mindre rök från skorstenen. Men oavsett om du eldar med pellets eller ved ska du göra det på rätt sätt (naturvardsverket.se), så att det inte bildas föroreningar som kolväten och sot. Här kommer några enkla råd:

  • Elda bara med det bränsle som din anläggning eller anordning är gjord för.
  • Se till att lukt, rök eller utsläpp från eldningen inte stör någon annan.
  • Elda aldrig avfall eller behandlat trä som ger rökgaser med hälsofarliga ämnen.
  • Se till att elden får tillräckligt med luft, så att förbränningen blir god.
  • Sota och ta bort aska så ofta du behöver.
  • Spara dokumentation efter genomförd sotning och underhåll i minst fem år
  • Läs vilka regler som gäller för eldning i Helsingborgs stads lokala föreskrifter.

Röken visar att du eldar rätt

Titta på röken som kommer ur skorstenen för att se hur din eldning fungerar. Om röken är nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig i kallt väder, betyder det att du eldar rätt. Röken ska inte synas förrän den har nått ett par meter från skorstenstoppen, där den kondenseras som vit vattenånga.

Svart, gulaktig eller grå rök är tecken på luftföroreningar och betyder att förbränningen inte fungerar som den ska. I så fall kan du kontakta en skorstensfejare (sotare) som går igenom din anläggning. Du kan också få kostnadsfri rådgivning från stadens energi- och klimatrådgivare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.