Installera en kamin eller eldstad

Här får du information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller eldstad.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov om skorstenens placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende. Annars ska du istället göra en anmälan. Kontakta oss om du är osäker.

Exempel på utföranden som bedöms ha stor påverkan på byggnadens yttre:

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan eller anmälan?

Ritningarna ska redovisa placeringen av kaminen eller eldstaden samt visa placeringen av den nya skorstenen. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Sedan 1 juli 2018 behöver du även lämna i en prestandadeklaration i samband med din anmälan. För att vi ska kunna följa upp detta behöver din prestandadeklaration innehålla högsta tillåtna värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) samt nivåerna på lägsta tillåtna verkningsgrad.

Vid installation eller ändring av kamin eller eldstad där det finns en skorsten

Vid installation där det inte finns någon skorsten

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

  • Anmälan: Cirka 1 500 kronor
  • Bygglov: Cirka 2 500 kronor

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att installera en kamin eller eldstad.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill installera en kamin eller eldstad som kräver bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.