Kamin eller eldstad

Här får du information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller eldstad.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad, men du behöver göra en anmälan. Tänk på att även en nyinstallation av rökkanal och skorsten är anmälningspliktigt.

Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt) så behöver du också göra en anmälan.

Om du ska uppföra en ny skorsten och dess placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende kan det krävas bygglov. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst 1 meter över taktäckningen.

En skorsten som placeras på en byggnad som är särskilt värdefull kräver bygglov. Läs mer om bevarandeprogram i Helsingborg.

Om det är utökad lovplikt enligt den detaljplan som gäller för området så krävs det också bygglov. Hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan eller anmälan?

Ritningarna ska redovisa placeringen av kaminen eller eldstaden samt visa placeringen av den nya skorstenen. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Vid installation av kamin eller eldstad där det finns en befintlig skorsten

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du markera ut placeringen av din kamin eller eldstad med ett kryss. Exempelritning: Installation eldstad, planritning (pdf, 291 kB)
  • Prestandadeklaration. Prestandadeklaration ska bland annat redovisa rumsvärmarens utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad (%).

Vid installation där det behövs en ny skorsten

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du markera ut placeringen av din kamin eller eldstad med ett kryss. Exempelritning: Installation eldstad, planritning (pdf, 291 kB)
  • Prestandadeklaration. Prestandadeklaration ska bland annat redovisa rumsvärmarens utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad (%).
  • Exempel fasadritning med skorsten.Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in skorstenen och anger skorstenens höjd, se illustration. Exempelritning: Installation eldstad, fasadritning (pdf, 275 kB)

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

  • Anmälan: Cirka 1 500 kronor
  • Bygglov: Cirka 2 500 kronor

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att installera en kamin eller eldstad.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill installera en kamin eller eldstad som inte kräver bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Startbesked och slutbesked

Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?