Anmäla olovligt byggande och ovårdad tomt

Du kan anmäla via e-tjänst om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller om du tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad.

Om du vill göra en anmälan kan du göra det via de två e-tjänsterna. Du kan då också bifoga bilder eller andra handlingar till din anmälan.

Om du vill kan du göra din anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Här kan du anmäla olovligt byggande via e-tjänst.

Här kan du anmäla ovårdad byggnad eller tomt via e-tjänst.

Du kan även skicka vanligt brev till oss. Adressen är:

Bygglovsenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Stadsbyggnadsnämnden har enligt Plan- och bygglagen tillsynsansvar för att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sin byggnad och tomt. Ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.