Anmäla olovligt byggande och ovårdad tomt

Du kan anmäla via e-tjänst om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller om du tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad.

Stadsbyggnadsnämnden har enligt Plan- och bygglagen tillsynsansvar för att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sin byggnad och tomt hålls i ett vårdat skick. Ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.

Om du vill göra en anmälan kan du göra det via två e-tjänster. Du kan då också bifoga bilder eller andra handlingar till din anmälan.

Om du vill kan du göra din anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Anmäl olovligt byggande via vår e-tjänst.

Anmäla ovårdad byggnad eller tomt via vår e-tjänst.

Om du väljer att mejla in din anmälan om olovligt byggande och/eller ovårdad tomt kan du göra det med bifogade handlingar i pdf-format till bygglovsavdelningen@helsingborg.se. Om du kommunicerar med oss via mejl, var noga med att ange fastighetsbeteckning, adress och annan information som kan tänkas underlätta handläggningen.

Om du inte har möjlighet att göra din anmälan digitalt kan du posta din anmälan tillsammans med relevanta handlingar till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
251 89 Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadsbyggnadshusets reception på Järnvägsgatan 22.