Anmäla olovligt byggande och ovårdad tomt

Du kan göra en anmälan om du tycker att en byggnad eller tomt är ovårdad eller om du misstänker att någon har byggt utan bygglov.

Ovårdad byggnad eller tomt

Plan- och bygglovslagstiftningen ställer krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och att det inte uppstår betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken. Vad som räknas som en betydande olägenhet bedöms bland annat utifrån de förhållanden som råder på platsen. Toleransnivån kan alltså variera mellan olika platser.

Det här räknas som ovårdad byggnad eller tomt (exempel):

  • en byggnad som är så förfallen att byggnadens bärförmåga, skydd mot brand och säkerhet vid användning påverkas
  • en tomt som är fylld med diverse föremål (upplag) eller drar till sig skadedjur.

Det här räknas inte som ovårdad tomt (exempel):

  • nedskräpning i form av till exempel papper och fimpar
  • maskrosor som växer vilt eller en oklippt gräsmatta.

Fastighetsägaren ansvarar för sin byggnad och tomt

Stadsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sin byggnad och tomt hålls i ett vårdat skick. Det gäller även om hen inte bor på adressen själv.

Olovligt byggande

Du kan även anmäla till oss om du misstänker att någon byggt något utan bygglov. Det är sedan stadsbyggnadsnämnden som tar ställning till hur din anmälan ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov.

Så anmäler du ovårdad tomt eller olovligt byggande

Om du vill kan du göra din anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Tänk på att din anmälan blir en offentlig handling. Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Var noga med att ange fastighetsbeteckning, adress och annan information som kan tänkas underlätta handläggningen.

Om du väljer att mejla in din anmälan om olovligt byggande och/eller ovårdad tomt kan du göra det med bifogade handlingar i pdf-format till bygglov.sbf@helsingborg.se.

Om du inte har möjlighet att göra din anmälan digitalt kan du posta din anmälan tillsammans med relevanta handlingar till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
251 89 Helsingborg

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadsbyggnadshusets reception på Järnvägsgatan 22.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.