Bygglov och anmälan

Här får du information om hur du ansöker om bygglov och vad din ansökan måste innehålla. Du kan också beställa underlag och ladda ner exempelritningar.  

Här söker du bygglov!

Nya regler för attefallshus från 1 mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringen börjar gälla 1 mars 2020. Utökningen till 30 kvadratmeter gäller endast attefallshus som ska användas som komplementbostadshus.