Så går det till att söka bygglov

Vad händer när jag lämnat in min bygglovsansökan? Är det jag som är byggherre? Vad är en kontrollansvarig? Här får du bland annat information om hur processen för att söka bygglov ser ut.

Illustration bygglovsprocessen, hela

Bygglovsprocessen steg för steg

Här får du information om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du fått ett slutbesked för din byggnad.

Nya regler från 1 juli 2018

Den 1 juli 2018 ändrades plan- och bygglagen. Ändringen innebär att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter att ditt beslut om bygglov, rivningslov eller marklov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det betyder att även om du har fått ett startbesked så får du inte påbörja åtgärden förrän först fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Ändringen i plan- och bygglov gäller alla beslut om bygglov från och med 1 juli 2018. Mer information om lagändringen finns på Boverkets webbplats.