Har din granne sökt eller fått bygglov?

Om du bor granne med någon som sökt eller fått bygglov har du i vissa fall möjlighet att lämna in synpunkter eller överklaga beslutet. Du får oftast ett vykort eller ett meddelande till din digitala brevlåda om det är aktuellt.

Har din granne sökt bygglov?

Om din granne har sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, så finns inget krav på att du som granne ska höras i samband med att bygglovet prövas. Om du däremot bor utanför detaljplanelagt område eller om byggnationen avviker från detaljplanen, så ges du som granne möjlighet att lämna in synpunkter. Ditt yttrande blir då en del av det underlag som ligger till grund för stadsbyggnadsnämndens beslut.

Du kan läsa mer om när grannar ska höras och hur processen går till på Boverkets webbplats

Så får du reda på att din granne sökt bygglov

Du får oftast underrättelsen om att din granne har sökt bygglov via ett vykort eller som ett meddelande till din digitala brevlåda. Om ett stort antal personer ska underrättas kungör vi ansökan på Helsingborgs stads anslagstavla och i Helsingborgs dagblad.

Så lämnar du synpunkter på din grannes bygglovsansökan

Du ska lämna dina synpunkter skriftligt, senast den dag som står i underrättelsen eller i kungörelsen. Du kan ta del av ansökan och lämna eventuella synpunkter i vår e-tjänst Bygg – Lämna svar vid grannehörande.

Du kan också ta del av handlingarna genom att höra av dig till Helsingborg kontaktcenter.

Har din granne fått bygglov?

Om din granne fått ett bygglov beviljat har du som granne möjlighet att överklaga det. Vi informerar de närmaste grannarna oftast via ett vykort eller ett meddelande till din digitala brevlåda. Vi kungör också alla bygglovsbeslut i Post- och Inrikes Tidningar.

Du som har fått ett meddelande om att en granne fått bygglov kan ta del av beslutet via vår e-tjänst Bygg – Ta del av beslut som granne och fastighetsägare.

Du kan också ta del av handlingarna genom att höra av dig till Helsingborg kontaktcenter.

Så överklagar du ett beslut

Vill du överklaga din grannes bygglovsbeslut? Här får du information om hur du gör.

Du kan läsa mer om överklagande om lov och förhandsbesked på Boverkets webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.