Bygglovsprocessen steg för steg

Här får du information om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga till att du fått ett slutbesked och kan börja använda din byggnad.