Bygglovsritningar

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på bygglovsritningar.

Krav på ritningarnas kvalitet

Ritningar ska vara skalenliga. De ska också vara tydliga och endast i svartvitt med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner. Ritningarna ska lämnas in i pdf-format med en handling per fil alternativt på papper. Tänk på att scannade ritningar ska vara i god upplösning/kvalitet. Fotograferade ritningar godtas inte.

Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil, skalstock samt uppgift om vem som är ansvarig för ritningen. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Vad vill du göra? Exempelritningar för olika typer av åtgärder

Här kan du under respektive åtgärd hitta exempelritningar för det som du vill göra.

Situationsplan? Nybyggnadskarta? Planritning?

Här förklarar vi vad de olika bygglovsritningarna ska visa:

Beställ kart- och ritningsunderlag

Ritningar från bygglovsarkivet

Det kan finnas äldre ritningar på ditt hus i vårt bygglovsarkiv. Du kan beställa äldre ritningar från bygglovsarkivet.

Beställa kartutdrag

Du kan kostnadsfritt beställa kartutdrag direkt via en e-tjänst eller genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter. Information om hur du beställer kartunderlag.

Beställa nybyggnadskarta

Här kan du beställa en nybyggnadskarta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?