Handlingar och ritningar

Här får du veta i vilka format vi vill ha dina bygglovsritningar och vilka allmänna krav vi ställer på ritningarnas kvalitet.

Krav på ritningarnas kvalitet

Ritningar ska vara skalenliga. De ska också vara tydliga och gjorda på vitt papper och endast i svartvitt med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner. För större byggnationer ska du även skicka in kopior i färg.

Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil, skalstock samt uppgift om vem som är ansvarig för ritningen. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra. Alla mått ska vara i millimeter.

Exempelritningar för olika typer av åtgärder finns i informationen om olika bygglovsåtgärder.

Förklaringar ritningar

Planritning? Situationsplan? Nybyggnadskarta? Här förklarar vi vad de olika ritningarna visar och hur de ska se ut.

  • Planritningar visar byggnadens rum och vilken funktion de har, till exempel om det är ett badrum, kök eller sovrum.
  • Situationsplanen visar hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Skalan ska vara 1:500.  Avstånd till fastighetsgräns ska markeras med minst två mått så att placeringen fixeras.  Vid en tillbyggnad ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Du kan kostnadsfritt beställa utdraget direkt via en e-tjänst eller genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter. Läs mer om hur du gör.
  • Fasadritningar visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.
  • Nybyggnadskarta. Gäller det nybyggnad så ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. Läs mer om hur du beställer den. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till två tomtgränser.

Beställ kart- och ritningsunderlag

Du behöver bifoga olika typer av kart- och ritningsunderlag till din bygglovsansökan. Se vilka typer av ritningar och kartor du kan behöva och hur du beställer dem.