Kartunderlag till situationsplan

Du använder kartunderlag till situationsplan när du ska söka bygglov för att bygga om eller bygga till. Underlaget innehåller fastighetsgränser och byggnader och är baserad på ett utdrag ur kommunens baskarta.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/1/2014/11/kartor_situationsplan_1_ny_750x1086_sbf.jpg

Exempel på kartunderlag för situationsplan i Helsingborg.
Exempel på kartunderlag för situationsplan i Helsingborg.
Exempel på kartunderlag för situationsplan i Helsingborg.
Exempel på kartunderlag för situationsplan i Helsingborg.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

Gällande fastighetsgränser

Kartskala

1:200, 1:500 och 1:1000

Format

pdf-format eller i pappersformat

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Gratis

Beställning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.