Kartunderlag till situationsplan

Du använder kartunderlag till situationsplan när du ska söka bygglov för att bygga om eller bygga till. Underlaget innehåller fastighetsgränser och byggnader och är baserad på ett utdrag ur kommunens baskarta.

Exempel på kartunderlag för situationsplan i Helsingborg. Exempel på kartunderlag för situationsplan i Helsingborg.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

Gällande fastighetsgränser

Kartskala

1:200, 1:500 och 1:1000

Format

pdf-format eller i pappersformat

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Gratis

Beställning