Så får du koll på var gränsen går mellan din och grannens tomt

Är du i tankarna att bygga nytt? Det kan vara allt från ett hus eller ett uterum till ett garage eller ett staket. Då är det bra att ha koll på att du bygger på din mark. Men det är inte alltid den digitala kartan visar rätt. Juridiskt är det alltid gränsmarkeringar i marken och originalhandlingar för fastigheten som gäller. Här får du information om hur du blir säker på var gränsen går och varför den digitala kartan inte alltid stämmer.

Så får du reda på den exakta gränsen för din fastighet

Det är lätt att tro att det kartan visar är exakt och att det med säkerhet går att använda informationen från den när du till exempel ska bygga någonting i närheten av gränsen. Men så är det inte alltid utan gränserna är relativt ofta osäkra. Juridiskt gäller

I grunden är det alltså förrättningskartan i kombination med eventuella gränsmarkeringar som gäller. Det är också förrättningskartan som avgör om det går att visa var gränsen finns. Ibland är gränsen så otydlig att det behövs en fastighetsbestämning för att besluta om läget. Därför är det bra att du kollar upp vad som gäller för din fastighet innan du bygger någonting nära din fastighetsgräns.

Se mer information om vad fastighetsbestämning är och hur det går till att bestämma en osäker gräns.

Därför stämmer inte alltid den digitala kartan

Enkelt förklarat visar den digitala fastighetskartan en sammanställning av Sveriges alla fastigheter och deras gränser. Fastigheterna har bildats under olika tidsperioder med hjälp av skilda metoder. Det gör att kvaliteten och lägesnoggrannheten på gränserna varierar.

Vill du veta mer om fastighetsgränser, hur de har kommit till och vad som gäller rent allmänt, hittar du information på Lantmäteriets webbplats. Kolla gärna in deras film om fastighetsgränser.

Vi hjälper dig gärna!

Är du osäker, tveka inte att kontakta oss på lantmäterimyndigheten i Helsingborg: