Så ansöker du om en lantmäteriförrättning

Här får du som ska ansöka om förrättning praktisk information om hur du gör och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra.

Beskriv vad du vill åstadkomma

Du behöver inte veta exakt vilken förrättningsåtgärd som ska utföras. Det viktigaste är att du beskriver så tydligt du kan vad du vill åstadkomma. Använd fritextrutan i blanketten eller e-tjänsten eller bifoga det som ett separat dokument om inte rutan räcker till. Ofta behöver du en kartskiss för att det ska bli tydligt vad du vill uppnå.

Karttjänster som kan hjälpa dig att ta fram en kartskiss

Underskrift från alla ägare

Alla ägare till de fastigheter som berörs måste underteckna ansökan.

Om det är ett bolag som äger fastigheten måste firmatecknaren underteckna. Det räcker normalt inte med att VD undertecknar ansökan. Kontrollera om det krävs flera styrelseledamöter för att teckna firman.

Om flera fastigheter berörs av ärendet behövs det normalt en separat överenskommelse för att bestämma om det ska utgå någon ersättning med mera.

Ändrad markanvändning kräver oftast bygglov

Om din förrättning innebär att marken ska användas för något annat ändamål, till exempel villabebyggelse istället för jordbruksmark på landsbygden, behövs oftast ett bygglov eller förhandsbesked om bygglov. Läs mer om förhandsbesked.

Stäm av med banken om fastigheten är belånad

Om din fastighet är belånad underlättar det vår process om du innan stämt av med banken om de anser att förrättningen påverkar deras säkerhet i fastigheten. Lämna gärna kontaktuppgifter till din bank så att vi snabbt kan komma i kontakt med rätt person där om det behövs.

Handläggningstid

För närvarande är kötiden till en handläggare ungefär 4-5 månader. Efter det tar handläggningen av enkla ärenden, utan fältmätning, omkring 3-4 månader. Andra ärenden kan ta cirka 6 månader.

Om du inte är helt färdig med underlaget till förrättningen, men ändå vill göra din ansökan tidigt i processen, kan du ange önskad leveranstid. Då kan vi planera vår verksamhet efter det. Om du inte fyller i någon önskad leveranstid, behandlar vi din ansökan i turordning så snart som möjligt.

Har du frågor?

Om du har fler frågor så tveka inte att kontakta oss! Se kontaktuppgifter här intill.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.