Så arbetar vi med ditt ärende

Så här arbetar vi med ditt ärende när du ansöker om en lantmäteriförrättning.