Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller information om alla lägenheter, till exempel uppgifter om hur den är, antal rum och kökstyp. Det finns inga uppgifter om vem som bor i lägenheten i registret.

Det är den som äger flerbostadsfastigheten som är ansvarig för att lämna uppgifter till kommunen när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner.

Fastighetsägaren är skyldig att informera de boende om beslutade lägenhetsnummer. Numren ska även anslås i byggnaden, både i trapphuset och på respektive dörr.

Det är Skatteverket som ansvarar för folkbokföringen, alltså att koppla ihop personer och lägenhetsnummer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.