Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller information om alla lägenheter, till exempel uppgifter om hur den är, antal rum och kökstyp. Det finns inga uppgifter om vem som bor i lägenheten i registret.

Det är den som äger flerbostadsfastigheten som är ansvarig för att lämna uppgifter till kommunen när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner.

Fastighetsägaren är skyldig att informera de boende om beslutade lägenhetsnummer. Numren ska även anslås i byggnaden, både i trapphuset och på respektive dörr.

Det är Skatteverket som ansvarar för folkbokföringen, alltså att koppla ihop personer och lägenhetsnummer.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?