Lantmäteri

Hos Lantmäteriet kan du få hjälp med frågor kring din fastighet, till exempel om du vill dela din fastighet eller ta reda på var fastighetens gräns går.

I Helsingborg finns en kommunal lantmäterimyndighet. Det är till oss du vänder dig om du till exempel vill dela en fastighet eller överföra mark mellan fastigheter, ta reda på eller fastställa fastighetsgränser eller bilda en samfällighetsförening. Det är våra tjänster du kan läsa mer om på de här sidorna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?