Lantmäteri

Hos Lantmäteriet kan du få hjälp med frågor kring din fastighet, till exempel om du vill dela din fastighet eller ta reda på var fastighetens gräns går.

Ärenden om lagfart och inskrivningar

Gäller ditt ärende lagfart och inskrivningar? De hanteras av det statliga lantmäteriet. Se information på lantmateriet.se.