Få information ur fastighetsregistret

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter. Till exempel kan du ta reda på hur stor din fastighet är eller om det finns några så kallade servitut på fastigheten.

Uppgifterna i fastighetsregistret är indelade i tre delar:

1. Allmän del

Den allmänna delen av fastighetsregistret innehåller uppgifter om en fastighets beteckning, areal, lantmäteriåtgärder, andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, gällande planer och bestämmelser med mera.

I den allmänna delen ingår registerkartan som redovisar informationen geografiskt. Vi på lantmäterimyndigheten i Helsingborg ansvarar för och ajourhåller denna del i fastighetsregistret för fastigheter i Helsingborgs kommun.

2. Taxeringsdel

Taxeringsdelen innehåller uppgifter om en fastighets taxeringsvärde. Skatteverket ansvarar för denna del i fastighetsregistret. Här kan du kontakta Skatteverket i Helsingborg.

3. Inskrivningsdel

Inskrivningsdelen innehåller uppgifter om fastighetsägare, inteckningar och avtalsrättigheter. Fastighetsinskrivningen på statliga Lantmäteriet ansvarar för och ajourhåller denna del i fastighetsregistret. Här kan du kontakta Fastighetsinskrivningen.

Lägenhetsregister

Lantmäteriet ansvarar också för lägenhetsregistret, som är ett underlag för folkbokföring och bostadsstatistik. Varje kommun uppdaterar sedan uppgifterna i registret efter information från dig som fastighetsägare.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?