Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Detsamma om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det lättare om du har ett positivt förhandsbesked. Läs mer om att dela en fastighet.

Om platsen är lämplig att bygga på, ger stadsbyggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked. Förhandsbesked är en enklare form av bygglovsprövning och kan sägas vara ett förstadium till bygglov. Ett förhandsbesked är alltså inte samma sak som ett bygglov, utan du behöver sedan ansöka om bygglov. Observera också att ett positivt förhandsbesked inte automatiskt betyder att du får bygglov för det du vill göra.

Kontakta oss gärna om du tror att det kan vara lämpligt att söka förhandsbesked för det du vill bygga eller göra.

Ansök via e-tjänst

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka förhandsbesked via blankett istället för via vår e-tjänst.