Stycka av en tomt / Söka förhandsbesked

Här får du information om vad som gäller om vill stycka av din tomt och/eller ansöka om förhandsbesked.

Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen. Du behöver ett positivt förhandsbesked om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet utanför detaljplanerat område.

Läs mer om förhandsbesked här.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för att göra en avstyckning. Om fastigheten som du vill stycka av ligger utanför detaljplanerat område så behöver du ansöka om ett förhandsbesked.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan om förhandsbesked?

Ritningarna ska redovisa hur du vill stycka av din tomt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera ut gränserna för hur du vill stycka av din tomt och var du vill placera din byggnad eller byggnader. Exempelritning: Förhandsbesked, situationsplan (pdf, 326 kB)
  • Redovisning av vilken typ av byggnad eller byggnader du vill uppföra
  • Foto på platsen och omgivningen
  • Eventuellt en bullerutredning.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka förhandsbesked via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 10 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för ett förhandsbesked.

Har du frågor om själva avstyckningen?

Det är hos lantmäteriet som du ansöker om avstyckning. Information om lantmäteriets tjänster.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?