Stycka av en tomt

Här får du information om vad som gäller om vill stycka av din tomt.

Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det lättare om du har ett positivt förhandsbesked. Läs mer om förhandsbesked här.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inget bygglov, men du behöver ett förhandsbesked.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur du vill stycka av din tomt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera gränserna för hur du vill stycka av din tomt.  Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, situationsplan (pdf, 172 kB)
  • Du kan också behöva bifoga en enkel ritning alternativt broschyr på vilken typ av byggnad du vill placera på den nya tomten.

 Hur ansöker jag?

Vad kostar det?

Cirka 6 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för ett förhandsbesked.