Avgifter bygglov

Stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för hanteringen av ditt ärende. Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Du får fakturan efter att beslut har tagits i ditt ärende.

Nedan finns exempel som kan ge dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta. Exemplen för bygglov visar avgiften inom områden med detaljplan.

Kontakta oss på bygglovsenheten för att få mer information om vad som kan påverka avgiften för ditt ärende.

Avvikelser från detaljplanens bestämmelser

Om din ansökan om lov avviker från detaljplanens bestämmelser tillkommer i exemplen nedan:

  • 20 procent på bygglovsavgiften
  • 2 800 kronor för grannehörande (om 1-5 grannfastigheter behöver höras)
  • 4 100 kronor för grannehörande (om fler än 5 grannfastigheter behöver höras)

Vi hör ägarna till de fastigheter som ligger runt din fastighet och som berörs av det du vill göra.

Ansökan utanför detaljplanerat område

Avgift för grannehörande tillkommer även vid ansökan om bygglov utanför detaljplanerat område och vid ansökan om förhandsbesked.

Avgift för obligatorisk kungörelse tillkommer

I exemplen nedan tillkommer också 344 kronor för kungörelse av beslutet i Post- och inrikes tidningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.