Avgifter bygglov

Exemplen nedan ger dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta.

Exemplen för bygglov visar avgiften inom områden med detaljplan. Kontakta oss på bygglovsenheten om du är osäker på vad som kan påverka avgiften.

Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Avvikelser från detaljplanens bestämmelser

Om din ansökan om lov avviker från detaljplanens bestämmelser tillkommer i exemplen nedan:

  • 20 procent på bygglovsavgiften
  • 2 300 kronor för grannehörande (om 1-5 grannfastigheter behöver höras)
  • 3 400 kronor för grannehörande (om fler än 5 grannfastigheter behöver höras)

Vi hör ägarna till de fastigheter som ligger runt din fastighet och som berörs av det du vill göra.

Ansökan utanför detaljplanerat område

Avgift för grannehörande tillkommer även vid ansökan om bygglov utanför detaljplanerat område och vid ansökan om förhandsbesked.

Avgift för obligatorisk kungörelse tillkommer

I exemplen nedan tillkommer också knappt 300 kronor för kungörelse av beslutet i Post- och inrikes tidningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right