Riktlinjer för husutstakning

I Helsingborg finns riktlinjer för husutstakning och lägeskontroll av bygglovspliktiga byggnader och andra anläggningar. Riktlinjerna ska ge dig en tydlig bild av när och varför utstakning och/eller lägeskontroll krävs i vissa fall.

Riktlinjerna ska göra det tydligt hur vi inom Helsingborgs stad tillämpar kravet på utstakning och lägeskontroll när bygglovspliktiga byggnader och anläggningar uppförs. Riktlinjerna kompletteras av en illustrerad exempelsamling för att göra det enklare att ta ställning till behovet av utstakning och/eller lägeskontroll.

Utöver det som krävs enligt riktlinjerna kan du som byggherre frivilligt begära utstakning och/eller lägeskontroll.

Riktlinjer för husutstakning och lägeskontroll (pdf, 360 kB).
Exempelsamling till riktlinjerna (pdf, 535 kB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?