Husutstakning

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en husutstakning. Då markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar i rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.

Det är bygglovsenheten som informerar dig om du behöver göra en husutstakning. Läs mer om hur du söker bygglov.

Det är du som byggherre som ansvarar för att byggnaden uppförs rätt i plan och höjd enligt det beviljade bygglovet.

Husutstakning brukar utföras i två delmoment, grovutstakning och finutstakning. Grovutstakning beställer du inför schaktning och finutstakning inför byggnadens formsättning. Det är möjligt att göra både grov- och finutstakning vid ett tillfälle. Läs mer om hur husutstakningen går till.

Förutsättningar

Husutstakning sker efter att startbesked är utfärdat av bygglovsavdelningen. Som byggherre ansvarar du för material till profilerna och att de blir uppförda innan finutstakningen.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Prisexempel för ett enbostadshus med fyra hörn och arealen < 200 kvadratmeter: 7711,20 kronor (2021) exklusive moms. Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa och beror på byggnadens storlek samt antal hörn. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?