Stompunkter

Det är Helsingborgs stad som äger, förvaltar och uppdaterar stomnätet. Det består idag av ungefär 6 500 aktiva stompunkter. Stompunkterna fungerar som underlag för all mätning i samband med framställning av kartor, fastighetsbildning och utbyggnad av till exempel vägar och byggnader.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppna data

Stompunkter finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppen data.

Kostnad

Utdrag från stomnätet kan även beställas hos kart- och mätenheten och debiteras då enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.