Stompunkter

Det är Helsingborgs stad som äger, förvaltar och uppdaterar stomnätet. Det består idag av ungefär 6 500 aktiva stompunkter. Stompunkterna fungerar som underlag för all mätning i samband med framställning av kartor, fastighetsbildning och utbyggnad av till exempel vägar och byggnader.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppna data

Stompunkter finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppen data.

Kostnad

Utdrag från stomnätet kan även beställas hos kart- och mätenheten och debiteras då enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?