Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en ny byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, placering och höjdläge stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Det är bygglovsenheten som informerar dig om du behöver göra en lägeskontroll. Informationen får du i bygglovsbeslutet (om det gäller en bygglovsansökan) eller i startbeskedet (om det gäller en anmälan för en attefallsbyggnad).

Lägeskontrollen utförs i samband med formsättning så att eventuella fel kan åtgärdas innan plattan gjuts.

När lägeskontrollen är genomförd ska ett lägeskontrollintyg utfärdas. Det ska du lämna till bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Utförande

Vi utför lägeskontroll efter inkommen beställning.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Prisexempel för en byggnad med fyra hörn och arealen <200 kvm: 4 298 kronor exklusive moms (2024).  Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa och beror på byggnadens storlek samt antal hörn. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.