Lägeskontroll

En lägeskontroll utförs i samband med formsättning så att eventuella fel kan åtgärdas. Det är bygglovsenheten som informerar dig om du behöver göra en lägeskontroll.

När lägeskontrollen är genomförd ska ett lägeskontrollintyg utfärdas. Det ska du lämna till bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Utförande

Vi utför lägeskontroll efter inkommen beställning.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Prisexempel för en byggnad med fyra hörn och arealen <200 kvm: 3 570 kronor exklusive moms (2021).  Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa och beror på byggnadens storlek samt antal hörn. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?