Andra mätningstjänster

Vi kan hjälpa dig med mätningstjänster som inmätning för planering, projektering och byggnation, precisionsavvägning, rutavvägningar och olika typer av specialmätningar.

Exempel på mätningstjänster

  • Inmätning av byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar och  annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation.
  • Precisionsavvägning som innebär mätning av höjdskillnad mellan punkter med hög noggrannhet till exempel sättningsmätningar.
  • Rutavvägning som innebär mätning av ett rutnät av punkter i plan  och höjd (ofta i terrängen eller en större yta) på ett bestämt avstånd.  Data används till volymberäkning, terrängmodeller med mera.
  • Specialinmätningar som till exempel 3D-mätningar och grundvattenmätningar.

Utförande

Vi utför mätningstjänster enligt överenskommelse.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?