Allmän information om mätning

Inmätning innebär att vi mäter in byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation.

Så kontaktar vi dig vid mätningsuppdrag

När vi behöver mäta på din fastighet ringer vi alltid på. Är du inte hemma lägger vi informationsblanketten ”Till fastighetsägaren” i din postlåda. Där får du information om vilken typ av mätning vi gjort:

Kartdatabasuppdatering

För att uppdatera och öka kvaliteten i Helsingborgs kartdatabas mäter vi in byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar, häckar, staket, ledningar och annat som bildar underlag för all planering, projektering och byggnation i Helsingborgs stad.

Inmätning av byggnad enligt bygglov

Ungefär två år efter att ditt bygglov beviljats gör vi en inmätning av den aktuella byggnaden för att uppdatera stadens kartdatabas. Har du inte påbörjat byggnationen avslutar vi bygglovsärendet.

Mätning till nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används som underlag för ditt bygglov när du ska bygga nytt. Den innehåller uppgifter från kartdatabasen, markhöjder och gällande planbestämmelser. Här kan du läsa mer om nybyggnadskarta.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?