Nybyggnadskarta

Du använder nybyggnadskartan som underlag till situationsplan i samband med ansökan om bygglov. Den visar fastigheten tillsammans med de planbestämmelser som gäller, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder.

Exempel på nybyggnadskarta i HelsingborgOmfattning

Hela kommunen

Aktualitet

Gällande fastighetsgränser, uppdaterad baskarta samt gällande planbestämmelser.

Kartskala

1:500

Format

pdf- och dwg-format

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Prisexempel: Karta för enbostadshus oavsett tomtyta: 8 694 kronor (2022). Kartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning