Nybyggnadskarta

Du använder nybyggnadskartan som underlag till situationsplan i samband med ansökan om bygglov. Den visar fastigheten tillsammans med de planbestämmelser som gäller, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder.

Omfattning
Exempel på nybyggnadskarta i Helsingborg
Exempel på nybyggnadskarta i Helsingborg

Hela kommunen

Aktualitet

Gällande fastighetsgränser, uppdaterad baskarta samt gällande planbestämmelser.

Kartskala

1:500

Format

pdf- och dwg-format

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Prisexempel: Karta för enbostadshus oavsett tomtyta: 10 314 kronor (2024). Kartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.