3D-byggnader

3D-byggnader, byggnadsgeometrier i tre dimensioner, används för visualisering.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

2014

Format

dwg

Öppna data

3D-byggnader finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppen data.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?