3D-byggnader

3D-byggnader, byggnadsgeometrier i tre dimensioner, används för visualisering.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

2014

Format

dwg

Öppna data

För närvarande gå vi igenom all öppen data vi har. Under tiden kan datan saknas i portalen.

3D-byggnader finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppen data.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000