3D-byggnader

3D-byggnader, byggnadsgeometrier i tre dimensioner, används för visualisering. De finns att ladda ner som öppen data.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

2014

Format

dwg

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppen data

3D-byggnader finns som öppen data. Informationen är kostnadsfri och finns att hämta på oppna.helsingborg.se/datakallor/

Mer information

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00, eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.