3D-byggnader

3D-byggnader, byggnadsgeometrier i tre dimensioner, används för visualisering.

Exempel på 3D-byggnad i Helsingborg., Filborna vattentorn

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

2014

Format

dwg

Öppna data

För närvarande gå vi igenom all öppen data vi har. Under tiden kan datan saknas i portalen.

3D-byggnader finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppen data.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.