Baskarta

Baskartan används till exempel som underlag för projektering och vid upprättande av nybyggnadskartor. Den innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Aktualitet

Uppdateras kontinuerligt och på uppdrag

Format

Du kan beställa utdrag från baskartan i följande format: Dwg/dxf, shape, pdf och pappersformat.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppna data

För närvarande gå vi igenom all öppen data vi har. Under tiden kan datan saknas i portalen.

Baskartan finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppna data. Därifrån går det att ladda hem data i flera format, till exempel Excel, JSON, CSV, GeoJSON, Shape och KML. Datan kan inte hämtas som DWG från öppna data-portalen.

Kostnad

Om du gör en beställning till oss, via e-tjänsten eller blanketten nedan, tillkommer en kostnad enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning