Baskarta

Baskartan används till exempel som underlag för projektering och vid upprättande av nybyggnadskartor. Den innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Aktualitet

Uppdateras kontinuerligt och på uppdrag

Format

dwg/dxf, shape, pdf och i pappersformat

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppen data

Baskartan finns nu som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på oppna.helsingborg.se/datakallor/.

Kostnad

Utdrag från baskartan kan även beställas hos kart- och mätenheten och debiteras då enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Mer information och prisuppgift

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00, eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.