Baskarta

Baskartan används till exempel som underlag för projektering och vid upprättande av nybyggnadskartor. Den innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Exempel på baskarta i Helsingborg.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Aktualitet

Uppdateras kontinuerligt och på uppdrag

Format

Du kan beställa utdrag från baskartan i följande format: Dwg/dxf, shape, pdf och pappersformat.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppna data

För närvarande gå vi igenom all öppen data vi har. Under tiden kan datan saknas i portalen.

Baskartan finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppna data. Därifrån går det att ladda hem data i formatet GeoJSON. Datan kan inte hämtas som DWG från öppna data-portalen.

Kostnad

Om du gör en beställning till oss, via e-tjänsten eller blanketten nedan, tillkommer en kostnad enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.