Flygfoto/Ortofoto

Ett ortofoto är ett flygfoto som är geometriskt korrigerat och inpassat i ett koordinatsystem. Det används ofta som bakgrundskarta i samband med egna verksamhetsdata eller som hjälpmedel vid samhällsplanering och kartframställning.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

Årgångar är 2000, 2004, 2007, 2010, 2014 och 2016.

Format

Digitalt georefererade  tif- eller ecw-bilder, vanliga bildformat utan georeferering eller som utskrift i pappersformat.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppen data

Ortofoto från 2014 och 2016 finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppna data.

Kostnad

Kartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Mer information och prisuppgift

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00, eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.