Flygfoto/Ortofoto

Ett ortofoto är ett flygfoto som är geometriskt korrigerat och inpassat i ett koordinatsystem. Det används ofta som bakgrundskarta i samband med egna verksamhetsdata eller som hjälpmedel vid samhällsplanering och kartframställning.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

Årgångar är 2000, 2004, 2007, 2010, 2014 och 2016.

Format

Digitalt georefererade  tif- eller ecw-bilder, vanliga bildformat utan georeferering eller som utskrift i pappersformat.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppen data

Ortofoto från 2014 och 2016 finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på oppna.helsingborg.se/datakallor/ (flygfoto)

Kostnad

Kartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Mer information och prisuppgift

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00, eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.