Flygfoto/Ortofoto

Ett ortofoto är ett flygfoto som är geometriskt korrigerat och inpassat i ett koordinatsystem. Det används ofta som bakgrundskarta i samband med egna verksamhetsdata eller som hjälpmedel vid samhällsplanering och kartframställning.

Omfattning

Hela kommunen

Aktualitet

År 2000, 2004, 2007, 2010, 2014, 2016 och 2018 är ortofoton.
År 2015 och 2017 är flygfoton.

Format

Digitalt georefererade  tif- eller ecw-bilder, vanliga bildformat utan georeferering eller som utskrift i pappersformat.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppna data

För närvarande gå vi igenom all öppen data vi har. Under tiden kan datan saknas i portalen.

Flygfoton/ortofoton från  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppna data.

Kostnad

Ortofoton kan även beställas hos kart- och mätenheten och debiteras då enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning