Specialkartor

Vi kan hjälpa dig att ta fram specialkartor där du kan kombinera olika geografiska data, som till exempel innehållet i Helsingborgkartan med ett flygfoto.

Större version av exempel på specialkarta i Helsingborg

Omfattning

Hela kommunen

Kartskala

Upp till 1:80 000

Format

pdf, gif, jpg, tif eller i pappersformat

ReferenssystemStörre version av exempel av specialkarta, med ortofoto.

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Kartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Mer information och prisuppgift

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00, eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.