Helsingborgskartan

Helsingborgskartan kan du använda för till exempel turistinformation, planering, informationsskyltar, trycksaker eller på webben. Den visar bland annat byggnader, bostadsområden, grönområden och gatunamn.

Kartan visar även hamn- och industrimark, sjöar, hav, vattendrag, hörnadresser, tätortsnamn och platsnamn.

Vi kan ta fram specialprodukter efter dina önskemål.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Aktualitet

Uppdateras kontinuerligt

Kartskala

Upp till 1:80 000

Format

pdf, gif, jpg, tif eller utskrift i pappersformat

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Beror på utsnitt och innehåll och debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning