Riktlinjer för nybyggnadskarta

I Helsingborg finns riktlinjer för krav på nybyggnadskarta som underlag till situationsplan i samband med ansökan om bygglov.

Vid alla ny‐ och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten.

Riktlinjerna ska göra det tydligt vilken typ av karta som ska ligga till grund för situationsplanen i de olika typerna av ansökan om bygglov.

Riktlinjer för krav på nybyggnadskarta (pdf, 126 kB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?