Riktlinjer för nybyggnadskarta

I Helsingborg finns riktlinjer för krav på nybyggnadskarta som underlag till situationsplan i samband med ansökan om bygglov.

Vid alla ny‐ och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten. Situationsplanen bör, inom område med sammanhållen bebyggelse, normalt vara grundad på en nybyggnadskarta.

Riktlinjerna ska göra det tydligt vilken typ av karta som ska ligga till grund för situationsplanen i de olika typerna av ansökan om bygglov.

Här kan du läsa riktlinjer för krav på nybyggnadskarta (pdf, 126 kB)