Beräkningstjänster

Vi kan hjälpa dig att beräkna ytor och volymer. Med data från rutavvägning kan vi beräkna volymer av jordmassor vid schaktning eller fyllning.

Du kan använda beräkningarna vidare för analyser samt för att framställa terrängmodeller.

Utförande

Vi utför beräkningstjänster enligt överenskommelse.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för prisuppgift.

Beställning

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?