Beräkningstjänster

Vi kan hjälpa dig att beräkna ytor och volymer. Med data från rutavvägning kan vi beräkna volymer av jordmassor vid schaktning eller fyllning.

Du kan använda beräkningarna vidare för analyser samt för att framställa terrängmodeller.

Utförande

Vi utför beräkningstjänster enligt överenskommelse.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för prisuppgift.

Beställning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.