Bygglovsarkivet

Det kan finnas äldre ritningar på ditt hus i vårt bygglovsarkiv. Du kan få hjälp med att söka efter ritningar och beställa dessa från bygglovsarkivet.

Vi har ritningar på byggnader från slutet av 1800-talet och framåt. De flesta handlingar i stadens bygglovsärenden bevaras. Det betyder att vi oftast har både plan- fasad- och konstruktionsritningar och andra bygglovshandlingar.

Arkivhandlingarnas skalenlighet och kvalitet är inte alltid tillräckligt bra och kan inte betraktas som en färdig ritning till en ny ansökan om lov eller anmälan. Om du vill använda arkivhandlingen som ett underlag för att skapa en bygglovsritning, tänk då på att den kan komma att behöva bearbetas.

Läs mer här om det du vill göra är bygglovspliktigt, hur du ansöker och vilka handlingar du i sådana fall behöver skicka in till oss.

Beställ ritningar här

Du kan beställa handlingar från bygglovsarkivet via Helsingborgs stads e-tjänst. För att kunna beställa handlingar via e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Du kan också beställa handlingar från bygglovsarkivet från Helsingborg kontaktcenter.

Vi tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och skicka handlingar till dig.