Bygglovsarkivet

Om ditt hus ligger inom Helsingborgs kommun kan det finnas äldre ritningar på det i vårt bygglovsarkiv. Du kan få hjälp med att söka efter ritningar och beställa dessa från bygglovsarkivet.

Du kan beställa handlingar från bygglovsarkivet genom att fylla i formuläret nedan. Vi tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och skicka handlingar till dig.

Beställa ritning ur bygglovsarkivet

Fastigheten

error_outline
error_outline

Beställning

Avgift för papperskopia
1-9 sidor (svartvit): gratis.
10 sidor (svartvit): 50 kronor.
11 och fler sidor (svartvit): 2 kronor per styck.
Kopia i färg: A4 5 kronor per sida, A3 10 kronor per sida.

Kontaktuppgifter

error_outline
error_outline
error_outline
error_outline
error_outline
error_outline
error_outline

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna administrera din beställning av ritningar ur bygglovsarkivet. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte, och kommer att raderas när ärendet är avslutat. Läs om hur Helsingborgs stad hanterar personuppgifter.

Du kan också beställa handlingar genom att höra av dig till Helsingborg kontaktcenter.

Om bygglovsarkivet och hur du kan använda arkivhandlingarna

Vi har ritningar på byggnader inom Helsingborgs kommun från slutet av 1800-talet och framåt. De flesta handlingar i stadens bygglovsärenden bevaras. Det betyder att vi oftast har både plan- fasad- och konstruktionsritningar och andra bygglovshandlingar.

Arkivhandlingarnas skalenlighet och kvalitet är inte alltid tillräckligt bra och kan inte betraktas som en färdig ritning till en ny ansökan om lov eller anmälan. Om du vill använda arkivhandlingen som ett underlag för att skapa en bygglovsritning, tänk då på att den kan komma att behöva bearbetas.

Läs mer här om det du vill göra är bygglovspliktigt, hur du ansöker och vilka handlingar du i sådana fall behöver skicka in till oss.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?