Bygglovsarkiv

I Helsingborgs bygglovsarkiv finns beviljade bygglov med tillhörande ritningar och handlingar sedan en lång tid tillbaka. Om du behöver en ritning på ett hus kan du beställa handlingar från bygglovsarkivet.

Innan du till exempel köper hus kan du i vårt ritningsarkiv se när huset är byggt och om det har gjorts några ombyggnader. Vi har ritningar på byggnader från slutet av 1800-talet och framåt. Vill du ha kopior av byggritningarna kan dessa köpas hos oss.

Du kan också behöva ritningar på ditt hus om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Vilken ritning du behöver beror ofta på vad du vill bygga eller ändra på.

Kontakta därför gärna Helsingborg kontaktcenter först för att få reda på vilken slags ritning du behöver.

Exempel på ritningar som kan finnas i bygglovsarkivet:

  • Bygglovsbeslut. Beslutsdokument.
  • Teknisk beskrivning. Beskriver tekniska detaljer på byggnaden/anläggningen.
  • Planritning. Visar hur byggnaden är disponerad.
  • Fasadritning. Visar byggnaden rakt framifrån.
  • Situationsplan. Visar hur hela tomten är disponerad.
  • Konstruktionsritning. Visar detaljerad information om byggnaden/anläggningen.
  • Ventilationsritning. Visar ventilationens dragning och eventuellt flöde.

Beställ dina ritningar här

Du kan beställa handlingar från bygglovsarkivet via Helsingborgs stads e-tjänst. För att kunna beställa ritningar via e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Du kan också beställa ritningar från bygglovsarkivet direkt från Helsingborg kontaktcenter.

Vi tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och skicka handlingar till dig.

Allmänt för arkivhandlingar

Arkivhandlingen kan inte betraktas som en färdig ritning till ansökan om lov eller anmälan. Om du vill använda arkivhandlingen som ett underlag för att skapa en bygglovsritning, tänk då på att den kan komma att behöva bearbetas inför en ansökan eller anmälan.