Lagar, planer och riktlinjer

Det är plan- och bygglagen som är grunden för  hur och var du får bygga. Om du bor inom ett område som är detaljplanelagt eller inte har också betydelse. I Helsingborg finns även riktlinjer för bland annat murar och plank samt skyltar som hjälper både dig och oss att se till att det du vill bygga passar i staden.