Attefallsåtgärder

Sedan sommaren 2014 finns regler i plan- och bygglagen som innebär att du får göra vissa saker utan bygglov. Reglerna för så kallade attefallsåtgärder rör nybyggnad, tillbyggnad, takkupor och ytterligare bostad.

Tänk på att du alltid behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.