Attefallsåtgärder

Sedan sommaren 2014 finns det undantag i plan- och bygglagen som innebär att du får göra vissa saker utan bygglov. De bygglovsbefriade  åtgärderna, så kallade attefallsåtgärder, berör nybyggnad, tillbyggnad, takkupor och inredning av ytterligare bostad.

Tänk på att du alltid behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?