Ytterligare bostad i enbostadshus (attefallsåtgärd)

Här får du information om vad som gäller om du vill inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett befintligt bostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för ytterligare bostad.

Du behöver i de flesta fall istället göra en anmälan. Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon anmälan för att inreda ytterligare en bostad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder.

Undantag

Du behöver söka bygglov om bostaden ska inredas i byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du redovisa befintlig byggnads placering.
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar samt rumsfunktioner.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Tänk på att det kan krävas bygglov om du gör ändringar i fasaden.
  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du visa den nya bostaden i genomskärning och visa rumshöjden.
  • Eventuell konstruktionsritning skala 1:50. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter ska redovisas.
  • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
  • Förslag till kontrollplan
  • Brandskyddsbeskrivning

Hur anmäler jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 5 700 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att inreda ytterligare en bostad. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen för ditt ärende ut så här:

Illustration anmälansprocessen
Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.