Sammanhållen bebyggelse

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse.

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse. För att avgöra om åtgärder kräver bygglov eller anmälan måste det först avgöras om tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

En bebyggelse är att betrakta som sammanhållen bebyggelse om båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus
  • de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller skiljs åt av endast väg, parkmark och dylikt.

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank.

Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi till med att göra bedömningen om din fastighet ryms inom sammanhållen bebyggelse.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right