Sammanhållen bebyggelse

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse.

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse. För att avgöra om åtgärder kräver bygglov eller anmälan måste det först avgöras om tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

En bebyggelse är att betrakta som sammanhållen bebyggelse om båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus
  • de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller skiljs åt av endast väg, parkmark och dylikt.

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank.

Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi till med att göra bedömningen om din fastighet ryms inom sammanhållen bebyggelse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.