Nya krav för verifiering av energianvändning

Den 15 december 2016 kom en lagändring med nya krav som påverkar utfärdandet av startbesked. Alla startbesked som utfärdas efter den 15 december 2016 behöver uppfylla de nya kraven. Det gäller även ärenden som fått bygglov eller bygglovsansökningar som skickats in före det datumet.

Från och med den 15 december 2016 behöver du ange vilken metod du ska använda för att verifiera den färdiga byggnadens energianvändning, innan du kan få ditt startbesked. Det finns två metoder för att göra verifieringen: antingen genom en mätning eller genom en beräkning.

När du har byggt färdigt ska du genomföra verifieringen av byggnadens energianvändning enligt den metod du angivit, och redovisa den till oss. Efter att du har lämnat in din redovisning och uppfyllt alla lagkrav kan vi ge ett slutbesked.

Två sätt att verifiera energianvändningen

1. Verifiering genom mätning

Mätningar av den färdiga byggnadens energianvändning bör göras under en sammanhängande 12-månadersperiod, och avslutas inom 24 månader från det att byggnaden tagits i bruk. När mätningen har genomförts och en redovisning lämnats in som visar att byggnaden uppfyller gällande lagstiftning, kan vi ge dig ett definitivt slutbesked.

Under mätningsperioden kan du få ett tillfälligt (interimistiskt) slutbesked för att du ska kunna börja använda din byggnad. Då kan du samordna mätningen med den obligatoriska energideklarationen, som ska göras inom två år från att du tog byggnaden i bruk. Du kan använda uppgifterna i energideklarationen som underlag för verifieringen

2. Verifiering genom beräkning

Du kan göra en beräkning av den färdiga byggnadens energianvändning så fort huset har provtryckts. När vi har godkänt din beräkning kan vi ge dig ett slutbesked.

Om kraven inte uppfylls

Om det visar sig att byggnaden inte uppfyller kraven, kan stadsbyggnadsnämnden ingripa genom att besluta om ett rättelseföreläggande. Det innebär att du måste göra ytterligare åtgärder för att få byggnaden att uppfylla kraven.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta någon av våra byggnadsinspektörer. Dem når du lättast via kontaktuppgifterna som du fått i ditt ärende. Det går även bra att kontakta oss via e-post eller telefon:

E-post: bygglovsavdelningen@helsingborg.se
Ange ditt ärendenummer, fastighetsbeteckning och dina kontaktuppgifter.

Telefon: 042-10 30 40
Vi har telefontid måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 9:00-11:45 och 13:15-15:00. Övriga tider kan du lämna meddelande till oss via Kontaktcenter på 042-10 50 00, så ringer vi upp dig.

Frågor och svar: