Verifiering av energikraven

I Boverkets byggregler, BBR, finns kravnivåer för byggnaders primärenergital och krav på att primärenergitalet ska verifieras. Verifieringen kan göras genom mätning eller genom beräkning.

Inför startbesked ska det anges i kontrollplanen hur verifiering av energikraven ska göras, genom mätning eller genom beräkning. När byggnaden sedan är färdig så ska verifieringen av energikraven redovisas.

Verifiering genom mätning

En mätning kräver att byggnaden tas i bruk och kan därför genomföras först efter två år. Det kan då bli aktuellt med ett tillfälligt (interimistiskt) slutbesked så att du kan börja använda din byggnad. När mätningen sedan har gjorts så kan stadsbyggnadsnämnden utifrån den besluta om slutbesked.

Verifiering genom beräkning

Om verifieringen görs genom beräkning så kan stadsbyggnadsnämnden utifrån beräkningen göra bedömningen om byggnaden uppfyller energikraven. Om beräkningen visar att energikraven uppfylls så kan du få ett slutbesked.

Har du frågor?

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.