Riktlinjer

Skyltar samt murar och plank påverkar omgivningen och det är viktigt att de utformas på ett sätt som passar i staden. Därför finns riktlinjer för hur de får se ut. Det finns också riktlinjer för hur du får bygga och vad du får göra på en koloni- eller odlingslott.